Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm nhiều lãnh đạo Trường ĐH Sân khấu - Điện Ảnh TP.HCM

25/05/2022 06:50
Việt Dũng
GDVN- Nhiều cán bộ, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Trường Đại học Sân khấu – Điện Ảnh Thành phố Hồ Chí Minh bị đề nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.

Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Phạm Cao Thái đã ký kết luận số 07/KL-TTr, về kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công, trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2019-2020, và một số nội dung theo đơn tại Trường Đại học Sân khấu – Điện Ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyên hiệu trưởng nhà trường có nhiều sai phạm

Theo kết luận thanh tra số 07, ông Vũ Ngọc Thanh – nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện Ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn tháng 8/2020 trở về trước) để để xảy ra những tồn tại, thiếu sót, vi phạm các quy định của pháp luật trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, vi phạm các quy định về tài chính, kế toán, quản lý và sử dụng tài sản công, phòng chống tham nhũng.

Trong thời gian làm hiệu trưởng nhà trường, với vai tró là người đứng đầu, ông Vũ Ngọc Thanh đã không thực hiện việc khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng toàn bộ cơ sở vật chất của nhà trường, để lập kế hoạch đầu tư, cải tạo và sửa chữa tổng thể (hoặc giai đoạn) mà thực hiện công việc sửa chữa.

Thực hiện việc liên doanh, liên kết với Công ty Cổ phần Dịch vụ truyền thông quảng cáo Sài Gòn Phẳng để quản lý, khai thác sân khấu (có hợp đồng giữa hai bên) nhưng chưa được lãnh đạo Bộ phê duyệt, vi phạm về quản lý tài chính khi chưa thực hiện việc đối chiếu tiền điện mà Công ty Sài Gòn Phẳng phải trả, để làm cơ sở thanh quyết toán tiền điện theo đúng thỏa thuận của hợp đồng năm 2019,2020.

Liên doanh, liên kết với Công ty Đào tạo thẩm mỹ Terenngoc hợp tác đào tạo, khai thác chuyên ngành tại lầu 4, tòa nhà 10 tầng, nhưng đề án liên doanh, liên kết chưa được lãnh đạo Bộ phê duyệt, chưa tuân thủ quy định Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Giao cho Ban chấp hành Công đoàn tự thực hiện việc quản lý thu, chi trông giữ xe, không đúng với các quy định về quản lý tài chính, kế toán.

Từ năm 2019, trường thực hiện việc đấu thầu bãi trông giữ xe để đảm bảo tính công khai, minh bạch, tăng nguồn thu. Tuy nhiên, việc triển khai khi chưa có Đề án Quản lý, sử dụng tài sản công vào việc liên doanh, liên kết, cho thuê được Bộ duyệt là trái với các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Trường Đại học Sân khấu - Điện Ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Lựa chọn đơn vị thực hiện thiết kế ý tưởng kiến trúc, phối cảnh 3D cổng trường không đúng theo quy định về đầu tư xây dựng cơ bản, không có căn cứ tính giá trị chi phí thiết kế, đưa giá trị các gói thầu xuống dưới 100 triệu đồng để không phải đấu thầu.

Quy định định mức và đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc tại Quyết định số 164 ngày 30/5/2018 là chưa đúng theo quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Việc tổ chức thực hiện thi công, cải tạo, sửa chữa 5 gói thầu khi chưa thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu, chưa có hợp đồng là không đúng quy định tại Luật Xây dựng.

Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết luận, những sai phạm, thiếu sót của ông Vũ Ngọc Thanh – nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện Ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đến mức phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định tại điều 22 Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ công chức, viên chức.

Quyền hiệu trưởng cũng bị đề nghị xử lý trách nhiệm

Ông Đinh Quang Trung – Quyền hiệu trưởng nhà trường từ tháng 9/2020 cũng để xảy ra những tồn tại, thiếu sót,, vi phạm các quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ, vi phạm các quy định về tài chính, kế toán, để xảy ra khiếu nại, tố cáo, mất đoàn kết trong đơn vị.

Thanh tra Bộ cũng kiến nghị tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của ông Đinh Quang Trung.

Ngoài ra, ông Nguyễn Xuân Dũng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện Ảnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng để xảy ra thiếu sót, vi phạm các quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ, gây mất đoàn kết trong đơn vị cũng cần phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.

Song song đó, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể của lãnh đạo Trường Đại học Sân khấu – Điện Ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, lập hội đồng xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Anh Tuấn – Kế toán trưởng vì đã để xảy ra những tồn tại, thiếu sót, vi phạm các quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ, về tài chính, kế toán,, về quản lý và sử dụng tài sản công.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ đối với ông Trần Mậu Hùng (phụ trách Bảo hiểm y tế), bà Nguyễn Ái Linh – Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp, bà Nguyễn Phương Uyên – Kế toán viên bộ phận tài vụ,

Kiểm điểm trách nhiệm bà Trần Thị Lan Hương – Quyền Trưởng khoa Sân khấu vì để xảy ra vi phạm sinh viên tốt nghiệp hệ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Về tài chính, đoàn thanh tra kiến nghị: Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện Ảnh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 136.115.982 đồng, thực hiện việc thu hồi nộp về trường số tiền 7.262.724.248 đồng, chấn chỉnh công tác quản lý đối với quy chế chi tiêu nội bộ, việc quản lý và sử dụng tài sản công, các hoạt động chi và đối với các công nợ.

Đối với Vụ Tổ chức Cán bộ, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Vụ này tham mưu cho lãnh đạo Bộ sớm có phương án kiện toàn Ban Giám hiệu để ổn định trường. Đồng thời, hướng dẫn trường sớm kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp Phòng, Khoa và Trung tâm của trường.

Việt Dũng

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật