Học viện Báo chí và Tuyên truyền có Chủ tịch Hội đồng trường mới

09/10/2021 12:22
Phạm Minh
0
GDVN- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023.

Chiều 8/10/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền được bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018-2023. (Ảnh: Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Dự buổi lễ có các đồng chí: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Buổi lễ còn có sự tham gia của các đồng chí nguyên lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các đồng chí Ủy viên Hội đồng trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng các đơn vị và đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao quyết định công nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng trường cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Đức Ngọc.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc chúc mừng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Đức Ngọc nhận được sự tín nhiệm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Đảng ủy Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc đánh giá cao quá trình công tác và cống hiến của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Đức Ngọc đối với Học viện Báo chí và Tuyên truyền và hệ thống Học viện. Đồng chí cho rằng, việc được bổ nhiệm này là vinh dự đồng thời là trọng trách lớn đối với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Đức Ngọc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Đức Ngọc đã bày tỏ sự xúc động, cảm ơn sự tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự ủng hộ của các thế hệ lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền và sự tin tưởng của cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Đức Ngọc phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Đồng chí hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong gần 60 năm qua; kế thừa những kinh nghiệm quý báu và những thành tựu đã đạt được của các thế cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện; nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, trước cán bộ, viên chức, người lao động; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng trường.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Đức Ngọc cũng trình bày các định hướng công tác lớn trong thời gian tới. Hội đồng trường sẽ tập trung hoàn thiện các văn bản Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trường, bổ sung, hoàn thiện Quy chế về tổ chức và hoạt động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Quy chế chi tiêu nội bộ, chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian tới, bảo đảm có đầy đủ cơ sở pháp lý, hoàn thiện tổ chức bộ máy để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội đồng trường theo đúng quy định của pháp luật; xây dựng, ban hành kế hoạch phát triển Học viện theo hướng tiếp tục đổi mới giáo dục và đào tạo, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm tiến tới là trường đại học tự chủ theo theo quy định của Đảng, Nhà nước và lộ trình Học viện đã đề ra; nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kiện toàn tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, phát triển đội ngũ giảng viên, đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học và cán bộ quản lý theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao về chất lượng, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị quốc gia giao phó, góp phần đắc lực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thay mặt Ban Giám đốc Học viện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Sơn khẳng định vị trí quan trọng của Hội đồng Trường; chúc mừng đồng chí Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Đức Ngọc, tin tưởng rằng đồng chí Mai Đức Ngọc sẽ phát huy năng lực, sở trường cá nhân; phát huy tinh thần đoàn kết; chung sức, đồng lòng cùng Đảng uỷ, Ban Giám đốc và các cán bộ, viên chức, người lao động Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên cương vị mới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Đức Ngọc sinh ngày 19/5/1968, là Phó Giáo sư, tiến sĩ ngành Chính trị học. Đồng chí đã có 26 năm công tác tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đã trải qua các vị trí công tác như: Phó Hiệu trưởng trường phổ thông nhiều năm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình; Giảng viên chính, giảng viên cao cấp, Đảng ủy viên Đảng bộ Học viện, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Quản lý Đào tạo, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận Chính trị và Truyền thông; Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý Đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Các công trình nghiên cứu:

- Chủ nhiệm 3 đề tài khoa học trọng điểm cấp bộ: “Xử lí điểm nóng tư tưởng ở nước ta hiện nay”; “Định hướng giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái thù địch trên mạng xã hội”; Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và báo chí truyền thông trực tuyến ở Việt Nam hiện nay”.

- Chủ biên xuất bản hai cuốn sách chuyên khảo: “Xử lý tình huống trong công tác tư tưởng”, “Định hướng giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội” và nhiều cuốn giáo trình, tài liệu tham khảo đào tạo đại học, sau đại học.

- Công bố trên 40 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành. Tham gia hàng chục hội thảo quốc tế và có bài đăng ở các kỷ yếu Hội thảo quốc tế. Tham gia nhiều đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ và cấp cơ sở.
Phạm Minh

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật