Hòa Bình: Giáo viên tiếng Anh Cấp 2-3 chỉ đạt bậc 1-2/6 có thể bị điều chuyển

08/01/2022 07:24
Mạnh Đoàn
GDVN- Đối với giáo viên tiếng Anh Cấp 2- Cấp 3 chỉ đạt bậc 1, bậc 2/6 có thể bị điều chuyển sang làm công tác khác hoặc thuộc diện tinh giản biên chế.

Ngày 6/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình ban hành văn bản thực hiện yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông.

Theo nội dung văn bản, thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hằng năm Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên tiếng Anh toàn ngành. Tính đến hết năm 2021, kết quả đánh giá giáo viên tiếng Anh chia theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, vẫn chưa đạt kết quả cao.

Cụ thể, đối với giáo viên cấp Trung học cơ sở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú, trong tổng số 18 giáo viên có 1 giáo viên chưa đạt trình độ bậc 3/6 và tương đương, 3 giáo viên đạt trình độ bậc 3/6 và tương đương, 14 giáo viên đạt trình độ bậc 4/6 và tương đương, không có giáo viên đạt trình độ bậc 5/6 và tương đương trở lên.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình nhận định, trình độ giáo viên tiếng Anh còn thấp là nguyên nhân dẫn đến việc kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông chưa cao. (Ảnh minh họa)

Đối với giáo viên cấp Trung học phổ thông, trong tổng số 176 giáo viên có 3 giáo viên chưa đạt trình độ bậc 3/6 và tương đương, 40 giáo viên đạt trình độ bậc 3/6 và tương đương, 81 giáo viên đạt trình độ bậc 4/6 và tương đương, 51giáo viên đạt trình độ bậc 5/6 và tương đương, 1 giáo viêc chưa khảo sát năng lực.

Từ kết quả trên, Sở Giáo dục nhận định, kết quả Bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh của giáo viên thấp là một trong những nguyên nhân dẫn đến chất lượng dạy học và kết quả học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn tiếng Anh của tỉnh Hòa Bình những năm gần đây thấp nhất so với các môn học còn lại.

Điều chuyển, tinh giản biên chế đối với giáo viên tiếng Anh chỉ đạt bậc 1-2/6

Để nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ.

Cụ thể, thực hiện công tác bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ nói chung và giáo viên tiếng Anh nói riêng trên cơ sở quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên (theo Thông tư Số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Thủ trưởng các đơn vị yêu cầu giáo viên ngoại ngữ xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực ngoại ngữ, cam kết kết quả đầu ra về kết quả bồi dưỡng, kết quả đánh giá năng lực giáo viên theo Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR) hoặc Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị xem xét kết quả nâng cao năng lực ngoại ngữ (Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) là một trong các tiêu chí để các đơn vị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức đối với giáo viên.

Theo đó, sau khi kết thúc năm học 2021-2022 (trước thời điểm đánh giá viên chức), đối với giáo viên tiếng Anh dạy cấp Trung học phổ thông chỉ đạt năng lực tiếng Anh bậc 4/6; giáo viên tiếng Anh dạy cấp Trung học cơ sở chỉ đạt năng lực tiếng Anh bậc 3/6, thì xem xét xếp loại chất lượng viên chức ở mức cao nhất là mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với giáo viên tiếng Anh dạy cấp Trung học phổ thông chỉ đạt năng lực tiếng Anh bậc 3/6, giáo viên tiếng Anh dạy cấp Trung học cơ sở chỉ đạt năng lực tiếng Anh bậc 2/6, thì xem xét xếp loại chất lượng ở mức cao nhất là mức hoàn thành nhiệm vụ.

"Đối với giáo viên tiếng Anh dạy cấp Trung học phổ thông chỉ đạt năng lực tiếng Anh bậc 2/6, giáo viên tiếng Anh dạy cấp Trung học cơ sở chỉ đạt năng lực bậc 1/6 và các giáo viên không tham gia đánh giá năng lực ngoại ngữ theo kế hoạch đã đăng ký thì xem xét xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng thời lập danh sách báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo để có kế hoạch kiểm tra, sát hạch đánh giá năng lực dạy học, xem xét điều chuyển sang làm công tác khác hoặc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ", Sở Giáo dục chỉ đạo.

Năm học 2022-2023 bỏ bậc 1-2/6 đối với giáo viên Cấp 2-3

Trong văn bản, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng có chỉ đạo đối với năm học 2022-2023 khi kết thúc (trước thời điểm đánh giá viên chức), thì đối với giáo viên tiếng Anh dạy cấp Trung học phổ thông chỉ đạt năng lực tiếng Anh bâc 4/6; giáo viên tiếng Anh dạy cấp Trung học cơ sở chỉ đạt năng lực tiếng Anh bâc 3/6, thì xem xét xếp loại ở mức cao nhất là mức hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với giáo viên tiếng Anh dạy cấp Trung học phổ thông chỉ đạt năng lực tiếng Anh bậc 3/6; giáo viên tiếng Anh dạy cấp Trung học cơ sở chỉ đạt năng lực tiếng Anh bâc 2/6 hoặc thấp hơn, thì xem xét xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

"Thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên ngoại ngữ của đơn vị. Gửi bản kế hoạch về Sở Giáo và Đào tạo (qua phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 25/1/2022", Sở Giáo dục chỉ đạo.

Mạnh Đoàn

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật