Giáo viên vẫn cần có Sáng kiến kinh nghiệm

12/02/2020 06:30
Sơn Quang Huyến
5
(GDVN) - Điều giáo viên canh cánh trong lòng là thi giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi có còn cần Sáng kiến kinh nghiệm nữa không?

Trước những bất cập của việc thi giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi mang tính hình thức và diễn nhiều hơn dạy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư Số: 22/2019/TT-BGDĐT quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông.

Thông tư 22 đã được giáo viên đón nhận, phấn khởi vì không còn cảnh bắt ép giáo viên phải tham gia thi giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi.

Thi giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi hay không, hoàn toàn tự nguyện của giáo viên.

Thế nhưng thực tế lại là một chuyện khác, nếu chỉ dựa trên tự nguyện của giáo viên, e rằng sẽ có cơ sở giáo dục không có thí sinh khi phát động Hội thi!

Bên cạnh đó, điều giáo viên canh cánh trong lòng, thi giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi có còn cần Sáng kiến kinh nghiệm nữa không?

Đọc toàn bộ Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT tuyệt nhiên không có cụm từ Sáng kiến kinh nghiệm. Như vậy thi giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi không cần Sáng kiến kinh nghiệm?

Giáo viên vẫn cần có Sáng kiến kinh nghiệm. (Ảnh minh họa: Baoquangngai.vn)

Nội dung thi của giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi lần lượt có điểm chung (khoản 1 điểm b Điều 6,7,8,) là: “Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác (chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em - giáo dục mầm non), (chất lượng công tác giảng dạy - giáo dục phổ thông); (chủ nhiệm lớp - giáo viên chủ nhiệm lớp) của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc.

Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi.

Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, chủ nhiệm giỏi và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó”.

Những biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác (chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; chất lượng công tác giảng dạy; chủ nhiệm lớp) bản chất là sáng kiến, sáng tạo của giáo viên.

Sáng kiến, sáng tạo đó được thực hiện lặp đi, lặp lại có hiệu quả, được giới thiệu trong cơ sở giáo dục, được lãnh đạo xác nhận, thành Sáng kiến kinh nghiệm.

Những biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác (chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; chất lượng công tác giảng dạy; chủ nhiệm lớp) giáo viên cũng phải viết thành báo cáo; báo cáo đó phải được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, chủ nhiệm giỏi và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.


Thầy cô giáo lo gì nhất trong mùa dịch virus Corona?

Báo cáo những biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác (chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; chất lượng công tác giảng dạy; chủ nhiệm lớp) không phải là báo cáo Sáng kiến kinh nghiệm, nhưng bản chất là Sáng kiến kinh nghiệm!

Có giáo viên không có sáng kiến, sáng tạo nhưng họ biết học hỏi kinh nghiệm của những người khác qua dự giờ, trò chuyện… đọc Sáng kiến kinh nghiệm người khác; tích lũy kinh nghiệm người khác thành kinh nghiệm của mình, họ vẫn dạy giỏi.

Vì vậy, Hội thi giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi không cần một bản Sáng kiến kinh nghiệm mà chỉ cần một biện pháp là phù hợp với thực tế; biện pháp giáo viên đưa ra có thể là sáng kiến của bản thân hoặc bài học từ Sáng kiến kinh nghiệm của người khác.

Như vậy Hội thi giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi không cần Sáng kiến kinh nghiệm là chưa hoàn toàn chính xác.

Đã là cá nhân giỏi hơn người khác trên bất cứ lĩnh vực gì cũng cần sáng kiến, sáng tạo, kinh nghiệm; chỉ có sáng kiến, sáng tạo, kinh nghiệm mới làm người lao động cùng một công việc nhưng người này khác với người khác.

Người có sáng kiến, sáng tạo, kinh nghiệm thì hiệu quả công việc tất yếu tốt hơn, năng suất lao động cao hơn, trong giáo dục cũng vậy.

Giaó viên có sáng kiến, sáng tạo, kinh nghiệm sẽ truyền được cảm hứng cho học sinh, phát hiện và phát triển được năng lực cho học trò; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; chất lượng công tác giảng dạy; chủ nhiệm lớp. 

Giáo viên giỏi không chỉ kiến thức, chuyên môn vững vàng, có phương pháp truyền thụ phù hợp; giáo viên giỏi cần gieo được mầm thiện lương, chia sẻ, sống có trách nhiệm với cộng đồng vào tâm hồn, tình cảm học trò.

Dù muốn hay không muốn, dù dị ứng thế nào với Sáng kiến kinh nghiệm đi chăng nữa, muốn trở thành giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên cũng cần có sáng kiến,  kinh nghiệm trong công tác.

Tài liệu tham khảo:                                                                            

1: luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-22-2019-tt-bgddt-quy-dinh-ve-hoi-thi-giao-vien-day-gioi-179675-d1.html 

Sơn Quang Huyến

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật