Gia Lai: lạm thu tại 112 trường, Thanh tra kiến nghị hoàn trả 2 tỷ cho phụ huynh

17/12/2021 06:40
MINH THẢO
GDVN- Qua kiểm tra, xác minh, cơ quan Thanh tra đã yêu cầu các Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các trường của Gia Lai hoàn trả số tiền hơn 2 tỷ đồng cho phụ huynh.

Ngày 16/12, thông tin từ Thanh tra tỉnh Gia Lai cho hay, cơ quan này vừa có báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về công tác quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh trong hai năm học 2019-2020, 2020 – 2021.

Nhiều sai phạm ở các Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, lớp

Theo đó, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ở Gia Lai đã triển khai 19 đoàn thanh tra tại 468 trường học.

Cơ quan Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến các khoản thu của Ban đại diện cha mẹ học sinh của các trường ở Gia Lai. Ảnh: MT

Trong đó, đã hoàn thành 18 cuộc thanh tra, ban hành 17 kết luận thanh tra tại 448 trường học. Qua thanh tra phát hiện 112 đơn vị có sai phạm và kiến nghị hoàn trả cho cha mẹ học sinh với tổng số tiền là hơn 2 tỉ đồng.

Cụ thể, tại thành phố Pleiku, qua hai cuộc thanh tra tại 66 đơn vị trường học trên địa bàn đã phát hiện 26 đơn vị chi sai từ các khoản thu theo thỏa thuận. Yêu cầu Ban đại diện cha mẹ học sinh hoàn trả cho cha mẹ học sinh số tiền là 474 triệu đồng.

Tại thị xã An Khê qua thanh tra tại 22 đơn vị trường học, phát hiện 4 đơn vị có sai phạm về chi không đúng mục đích vận động, chi cho việc thuê thêm một giáo viên hợp đồng dạy lớp mầm, tổng số tiền chi sai và kiến nghị thu hồi hoàn trả cho cha mẹ học sinh số tiền là 43 triệu đồng.

Xử lý nghiêm nếu để xảy ra lạm thu thời Covid -19
Xử lý nghiêm nếu để xảy ra lạm thu thời Covid -19

Tại huyện Chư Păh qua thanh tra tại 40 đơn vị trường học phát hiện có 6 đơn vị trường học có sai phạm trong việc thu chi từ số tiền đóng góp của cha mẹ học sinh (chi vượt số lượng vở khen thưởng thực tế cho học sinh, chi tiền ăn học sinh trùng ngày nghỉ lễ, hết nhiệm vụ chi của năm học) với số tiền là 142,8 triệu đồng đồng.

Các đơn vị trường học có sai phạm tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và tiến hành hoàn trả cho cha mẹ học sinh đối với số tiền thu, chi sai quy định…

Ngoài ra, cơ quan Thanh tra còn phát hiện các sai phạm về tài chính, các khoản tiền tiền đóng góp của cha mẹ học sinh tại các trường học ở các huyện như: Mang Yang, Phú Thiện, Krông Pa…

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, từ kết quả thanh tra tại các huyện, thị xã, thành phố nhận thấy, các nội dung chi sai từ nguồn huy động đóng góp của cha mẹ học sinh chủ yếu là chi thù lao duy trì vệ sinh trường, lớp; thù lao giảng dạy.

Các khoản chi không đúng theo thỏa thuận giữa nhà trường, cha mẹ học sinh; hết nhiệm vụ chi của năm học nhưng Ban đại diện cha mẹ học sinh không trả lại cho cha mẹ học sinh.

Các khoản thu đóng góp của cha mẹ học sinh nêu trên là vi phạm Khoản 2, Điều 3, Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân:

“Không vận động tài trợ để chi trả: thù lao giảng dạy; các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ; thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục”.

Các khoản thu đóng góp đã hết nhiệm vụ chi nhưng không trả lại cho cha mẹ học sinh là vi phạm nguyên tắc “thu đủ bù chi” quy định tại Mục 3, Công văn 1445/SGDĐT-KHTC ngày 04/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai.

Ban đại diện cha mẹ học sinh một số đơn vị trường học chưa thực nghiêm quy định tại Điều 10, Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh về các khoản không được quyên góp của người học và gia đình người học:

“Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện. Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh:

Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường”.

Kiến nghị xử lý

Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh không để tình trạng các đơn vị trường học lạm thu từ cha mẹ học sinh để chi các khoản không đúng quy định tại Khoản 2, Điều 3, Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm nội dung quy định tại Điều 2, Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ theo các nguyên tắc sau:

Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.

Phụ huynh tố Hiệu trưởng Mầm non Hùng Tiến, Kim Bôi, Hòa Bình lạm thu
Phụ huynh tố Hiệu trưởng Mầm non Hùng Tiến, Kim Bôi, Hòa Bình lạm thu

Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản tài trợ phải được công bố, niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục được nhận tài trợ và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Việc quản lý, sử dụng các khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí.

Không tiếp nhận các hiện vật không đáp ứng mục đích sử dụng trong cơ sở giáo dục, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với môi trường, sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học.

Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trường học thực hiện đúng quy định tại Điều 10, Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 về việc huy động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động và các khoản không được quyên góp của người học và gia đình người học.

MINH THẢO

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật