Gần 1.300 điểm trường được dồn ghép, sáp nhập

01/09/2021 06:12
Thùy Linh
0
GDVN- So với năm học 2019 - 2020, tổng số cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giảm 0,59%

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê ở năm học 2020-2021, sau khi các địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp, so với năm học 2019 - 2020, tổng số cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giảm 0,59%, trong đó tiểu học giảm 2,69%; trung học cơ sở giảm 2,86%, mầm non tăng 0,56%, trung học phổ thông tăng 0,08% và trường liên cấp tăng 12,25%.

Số lượng giảm tập trung ở hệ thống cơ sở giáo dục công lập, trong khi đó hệ thống giáo dục ngoài công lập lại có xu hướng gia tăng so với năm học trước, đặc biệt là cấp mầm non (tăng 5,38%), tiểu học (tăng 3,73%) và trung học cơ sở (tăng 22,22%). Nhiều trường có quy mô nhỏ được sáp nhập thành trường liên cấp có quy mô lớn hơn; 1291 điểm trường được dồn ghép, sáp nhập vào trường chính, giảm 3,39% số điểm trường so với năm học trước.

Tỉ lệ tăng/giảm cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và ngoài công lập năm học 2020 - 2021 so với năm học 2019 - 2020 (nguồn: Cục cơ sở vật chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Hệ thống các cơ sở giáo dục ngoài công lập tiếp tục mở rộng, chiếm tỉ lệ ngày càng cao, giúp giảm áp lực cho các địa phương có nhu cầu cao về trường, lớp, đáp ứng quy mô học sinh tăng nhanh, đặc biệt là ở các thành phố lớn, các khu công nghiệp. Các địa phương đã triển khai các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng để hỗ trợ các cơ sở giáo dục ngoài công lập, huy động các nguồn lực của xã hội để phát triển giáo dục đào tạo.

Mạng lưới trường lớp vùng dân tộc thiểu số, trường phổ thông dân tộc nội trú và phổ thông dân tộc bán trú được củng cố, phát triển; về cơ bản, không còn xã trắng về giáo dục mầm non, tất cả thôn, bản đều có lớp mầm non; tất cả các xã đều có trường tiểu học hoàn chỉnh ở trung tâm xã; hầu hết các xã có trường trung học cơ sở hoặc trường liên cấp (tiểu học – trung học cơ sở); tất cả các huyện đều có ít nhất 02 trường trung học phổ thông.

Trong năm học 2020 - 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành 07 cuộc thanh tra hành chính; 03 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 11 đối tượng (cụ thể, thanh tra việc thực hiện chính sách nhà giáo 4 sở Giáo dục và Đào tạo; thanh tra tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ 6 cơ sở giáo dục đại học; thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa); thực hiện thanh tra kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đối với tất cả 63/63 sở Giáo dục và Đào tạo; thanh tra, kiểm tra tuyển sinh đại học năm 2020 đối với 22 cơ sở giáo dục đại học; tiếp nhận, xử lý hơn 850 đơn khiếu nại.

Thùy Linh

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật