Địa phương ghi nhận Bộ GD rất rốt ráo chỉ đạo về giáo dục đạo đức, lối sống

24/05/2022 06:36
Mạnh Đoàn
GDVN- Tỉnh Hòa Bình phấn đấu giới thiệu trên 4000 đoàn viên ưu tú cho Đảng và 80% (khoảng 3200) đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 585/QĐ - BGDĐT ngày 28/2/2022 về việc triển khai Quyết định số 1895 trong ngành Giáo dục, cùng nhiều quyết định khác.

Liên quan đến việc triển khai Quyết định trên tại các địa phương, chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Vinh Quang - Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng và Giáo dục thường xuyên chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình cho hay, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”.

Theo ông Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng rất rốt ráo chỉ đạo đơn vị thực hiện chương trình trên, nên đơn vị cũng có văn bản chỉ đạo các nhà trường tiếp tục triển khai, ngoài xây dựng kế hoạch tổng thể.

"Năm nào Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Vụ Công tác học sinh - sinh viên (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) ban hành hướng dẫn nhiệm vụ năm học lồng ghép nội dung chương trình này vào, để chúng tôi bám sát hướng dẫn cụ thể các nội dung...

Hiện tại chúng tôi đang triển khai Chương trình và cũng rất thuận lợi, chưa gặp vướng mắc vấn đề nào", ông Quang cho hay.

Theo ông Quang, hàng năm có những trường điểm như trường trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ, trường dân tộc nội trú tỉnh, trường cao đẳng sư phạm Hòa Bình... vẫn tổ chức việc kết nạp đảng đối với học sinh, sinh viên, dựa trên các tiêu chí đã có.

Bộ Giáo dục và Đào tạo rất rốt ráo chỉ đạo đơn vị thực hiện chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” (Ảnh: Báo Dân tộc và Phát triển)

Theo nội dung kế hoạch "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình" của Phòng Chính trị, Tư tưởng, Giáo dục thường xuyên chuyên nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình thông qua, có nêu mục tiêu cụ thể - nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Cụ thể, về mục tiêu, tỉnh Hòa Bình phấn đấu 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được tham gia các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng sống, kỹ năng mềm, hoạt động từ thiện, nhân đạo, lao động tập thể trong và ngoài nhà trường, hoạt động xã hội, xung kích,tình nguyện phục vụ cộng đồng.

Phấn đấu giới thiệu trên 4000 đoàn viên ưu tú cho Đảng và 80% đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Đến năm 2025 đạt trên 80% thanh niên học sinh, sinh viên ở thành phố Hoà Bình, trên 70% thanh niên học sinh, sinh viên ở các huyện, 60% thanh niên học sinh, sinh viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng tại nơi học tập, làm việc và cư trú; đến năm 2030 đạt trên 85%, trên 75% và 65% các chỉ tiêu tương ứng.

Đến năm 2025 đạt 70% và đến năm 2030 đạt 90% trở lên hộ gia đình được cung cấp kiến thức, kỹ năng về giáo dục đời sống gia đình, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình , phòng, chống bạo lực gia đình ; chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em , bảo đảm quyền tham gia của trẻ em trong gia đình; phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình.

Đến năm 2030 đạt 90% trở lên hộ gia đình cam kết thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Nhiều bài học truyền cảm hứng khi giáo dục đạo đức, lối sống HS, SV tại Đà Nẵng
Nhiều bài học truyền cảm hứng khi giáo dục đạo đức, lối sống HS, SV tại Đà Nẵng

"Phấn đấu đến năm 2025 đạt 25% thanh niên, học sinh, sinh viên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống, 25% công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì, 20% thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ; phấn đấu đến năm 2030 đạt 30% và 25% các chỉ tiêu tương ứng", trích văn bản Kế hoạch số 53 của tỉnh Hòa Bình.

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, tỉnh Hòa Bình thực hiện đa dạng hoá nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

Đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến

Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống, văn hoá ứng xử cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực từng bước hướng tới chuyên nghiệp hoá đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

Tổ chức hiệu quả các phong trào hành động của Đoàn, Hội, Đội trong và ngoài nhà trường, nhân rộng các mô hình tiên tiến, những việc làm tốt để khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng

Xây dựng và thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội.

Đảm bảo cơ sở vật chất, các thiết chế tổ chức các hoạt động đáp ứng nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Mạnh Đoàn

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật