Để tránh gian lận thi cử, Bộ Giáo dục quy định việc sử dụng thiết bị, phần mềm

09/05/2021 06:09
Linh Hương
0
GDVN- Các Hội đồng thi sử dụng thống nhất phần mềm quản lý thi, phần mềm chấm thi trắc nghiệm do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp.

Tại Thông tư số 02/VBHN-BGDĐT ngày 4/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã có quy định rõ về việc sử dụng thiết bị, phần mềm công nghệ thông tin và truyền thông.

Ảnh minh họa: Xuân Trung/giaoduc.net.vn

Theo đó, các Hội đồng thi sử dụng thống nhất phần mềm quản lý thi, phần mềm chấm thi trắc nghiệm do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp; thiết lập hệ thống trao đổi thông tin về kỳ thi chính xác; cập nhật giữa trường phổ thông với Sở Giáo dục và đào tạo, giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện đúng quy trình, cấu trúc, thời hạn xử lý dữ liệu và chế độ báo cáo theo quy định trong hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng thi phải quy định rõ công chức, viên chức thuộc các Ban quy định được sửdụng máy tính và phần mềm quản lý thi, phần mềm chấm thi trắc nghiệm để thực hiện các nhiệm vụ tổ chức kỳ thi được giao; có địa chỉ thư điện tử và số điện thoại đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại mỗi khu vực thực hiện các khâu tổ chức kỳ thi của Hội đồng thi (bao gồm in sao đề thi, coi thi, làm phách bài thi tự luận, chấm thi, phúc khảo) phải bố trí 1 điện thoại cố định đặt tại phòng làm việc chung/ phòng trực hoặc phòng được bố trí riêng bảo đảm an ninh, an toàn (riêng ở điểm thi, nếu không thể bố trí được điện thoại cố dịnh vì lý do bất khả kháng thì Chủ tịch hội đồng thi quyết định bố trí điện thoại di động có chức năng ghi hình, không có thẻ nhớ, không có chức năng kết nối mạng internet và được niêm phong khi không sử dụng).

Chỉ sử dụng chức năng nghe/ gọi của điện thoại để liên hệ với Hội đồng thi, Ban chỉ đạo thi các cấp; mọi liên lạc qua điện thoại đều phải bật loa ngoài và nghe công khai. Riêng với điểm thi, trong một số trường hợp cần thiết, có thể bố trí 1 máy tính tại phòng trực của điểm thi và bảo đảm máy tính chỉ được kết nối mạng internet khi chuyển báo cáo nhanh cho Hội đồng thi. Qúa trình sử dụng điện thoại, máy tính đều phải ghi nhật ký và có sự chứng kiến, xác nhận của cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra tại mỗi khu vực.

Tại mỗi khu vực coi thi, chấm thi, phúc khảo của Hội đồng thi phải bố trí các vật dụng để lưu giữ và bảo quản thiết bị thu, phát thông tin của những người đang thực hiện nhiệm vụ ở đó; các vật dụng này được niêm phong và được cán bộ công an quản lý/ giám sát.

Linh Hương

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật