Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn của 12 trường, khoa trực thuộc

04/08/2021 06:06
Thùy Linh
0
GDVN- Ngày 3/8, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn đăng ký xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp vào 12 trường, khoa trực thuộc.

Mức điểm sàn năm nay của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đều yêu cầu từ 18 điểm trở lên.

Ngưỡng điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn/bài thi tính theo thang điểm 30 với thí sinh thuộc khu vực 3, được làm tròn đến hai chữ số thập phân.Riêng Trường Đại học Ngoại ngữ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo thang điểm 40, trong đó môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2.

Còn các khối ngành đào tạo giáo viên và sức khỏe sẽ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngưỡng điểm sàn xét tuyển 12 trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trong năm 2021 cụ thể như sau:

Thùy Linh

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật