Đại học Giáo dục gia hạn thời gian đánh giá năng khiếu ngành Giáo dục mầm non

02/09/2021 08:13
Nhật Minh
0
GDVN- Thí sinh đăng ký trực tuyến đánh giá năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non (Trường đại học Giáo dục) trước 24h00 ngày 10/9/2021.

Trường Đại học Giáo dục thông báo điều chỉnh mốc thời gian đăng ký và đánh giá năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 của Trường như sau:

TT

Nội dung

Thời gian được

điều chỉnh

1

Đăng ký trực tuyến đánh giá năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, tại địa chỉ:

http://education.vnu.edu.vn/index.php/WebControl/viewpage/207

Trước 24h00,

ngày 10/9/2021

2

Nộp sản phẩm năng khiếu về Trường (qua email hoặc theo đường bưu điện)

Trước 24h00,

ngày 13/9/2021

3

Đánh giá năng khiếu đợt tháng 9 năm 2021

Trước 15/9/2021

4

Công bố kết quả đánh giá năng khiếu

Trước 16/9/2021

Trường Đại học Giáo dục trân trọng thông báo.

Nhật Minh

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật