Cô Tuất bị bao nhiêu đơn thư, đoàn thanh tra huyện Quốc Oai xử lý như thế nào?

21/06/2021 06:15
Trung Dũng
3
GDVN- Có tổng số 11 đơn thư của phụ huynh gửi về nhà trường và 1 đơn có chữ ký của 126 phụ huynh gửi về Uỷ ban huyện Quốc Oai liên quan đến vụ việc của cô Tuất.

Theo thông cáo báo chí về kết quả thanh tra một số nội dung liên quan tại trường Tiểu học Sài Sơn B được Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai công bố cho thấy, trong rất nhiều công việc mà đoàn thanh tra đã làm, việc xác minh nội dung đơn thư cũng rất được quan tâm. Qua đó, đoàn thanh tra sẽ căn cứ một phần vào việc xác minh các đơn thư này để có thể truy cứu trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong đợt thanh tra lần này.

Được biết, kết luận thanh tra số 18/KL-UBND đã được Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai ban hành vào ngày 15/6/2021 và công bố tại Trường Tiểu học Sài Sơn B vào ngày 18/6/2021. Trên cơ sở kết quả thanh tra cho thấy có 16 nội dung phản ánh, trong đó có đủ khẳng định nội dung 5 nội dung phản ánh đúng, 02 nội dung đúng một phần, 07 nội dung phản ánh không đúng, 02 nội dung chưa đủ cơ sở khẳng định.

Tại Trường Tiểu học Sài Sơn B có 11 đơn của phụ huynh gửi về liên quan đến hoạt động chuyên môn của cô Nguyễn Thị Tuất được phân công giảng dạy môn Lịch sử và Địa lý. Ảnh: Trung Dũng

Theo đó, trong kết quả xác minh việc giải quyết đơn của Trường Tiểu học Sài Sơn B, kết luận này cho biết, trong năm học 2019 – 2020 và 2020 – 2021, Trường Tiểu học Sài Sơn B nhận tổng số 11 đơn kiến nghị của phụ huynh học sinh một số lớp và phụ huynh học sinh khối 4, 5 về việc phản ánh phẩm chất, đạo đức của cô Nguyễn Thị Tuất.

Phụ huynh cũng đề nghị nhà trường không cho cô Tuất tiếp tục giảng dạy môn Lịch sử và Địa lý ở Trường Tiểu học Sài Sơn B.

Ngoài ra, có 2 đơn của chính cô Tuất phản ánh một số nội dung liên quan đến việc phân công nhiệm vụ và phản ánh việc phụ huynh không cho học sinh đi học hè.

Qua quá trình kiểm tra, xác minh, đoàn thanh tra kết luận, việc tiếp nhận và giải quyết đơn của phụ huynh học sinh đối với cô Tuất chưa thực hiện đúng quy định. Ban giám hiệu nhà trường chỉ mới tổ chức hội nghị toàn thể phụ huynh có đơn và tổ chức hội nghị lãnh đạo nhà trường mở rộng để giải quyết. Một số vụ việc không tổ chức xác minh mà chỉ căn cứ vào biên bản hội nghị để kết luận nội dung đơn khi chưa đầy đủ cơ sở.

Vì thế, trong kết luận này khẳng định, việc tiếp nhận và giải quyết đơn của Trường Tiểu học Sài Sơn B thực hiện chưa đảm bảo quy định. Trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng nhà trường.

Bên cạnh đó, đoàn thanh tra cũng tiến hành xác minh đơn thư được gửi đến Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai.

Trong đó, có việc vào ngày 26/1/2021 Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai nhận được đơn của phụ huynh học sinh khối 4, 5 trường Tiểu học Sài Sơn B với chữ ký của 126 phụ huynh có nội dung: “Phản ánh về bà Nguyễn Thị Tuất, giảng dạy môn Lịch sử, Địa lý khối 4,5 trường Tiểu học Sài Sơn B chất lượng học tập của học sinh quá thấp, không có tâm, không có đạo đức nghề giáo, không có kiến thức sư phạm, không làm tốt vai trò quản lý học sinh trong giờ học của một giáo viên.

Đề nghị xử lý nghiêm bà giáo Nguyễn Thị Tuất, không để bà Tuất tiếp tục dạy tại trường Tiểu học Sài Sơn B và không để bà Nguyễn Thị Tuất công tác trong ngành giáo dục huyện Quốc Oai”.

Sau khi tiếp nhận đơn thư này, Uỷ ban nhân dân đã giao phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ kiểm tra xác minh, làm rõ theo nội dung đơn phản ánh của phụ huynh học sinh.

Đồng thời, giao phòng Giáo dục tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện để xem xét, xử lý và trả lời công dân tại văn bản số 231/UBND-BTCD ngày 29/01/2021.

Sau đó, vào ngày 2/3/2021, phòng Giáo dục đã có báo cáo số 10/BC-PGD&ĐT về kết quả xác minh nội dung đơn của phụ huynh học sinh khối 4,5 trường Tiểu học Sài Sơn B. Việc này được phòng Giáo dục chủ trì và phối hợp phòng Nội vụ để kiểm tra, xác minh.

Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh đơn của phòng Giáo dục, ngày 5/3/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai đã ra thông báo số 1106/TB-UBND về việc trả lời đơn của một số phụ huynh học sinh khối 4, 5 trường Tiểu học Sài Sơn B.

Việc xác minh đơn thư gửi về Trường Tiểu học Sài Sơn B và Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai là một phần để đoàn thanh tra truy cứu trách nhiệm của các cá nhân trong đợt thanh tra.

Ảnh: Trung Dũng

Tại thông báo này của Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai thể hiện: “Nội dung phụ huynh học sinh phản ánh, kiến nghị về bà giáo Nguyễn Thị Tuất, giảng dạy môn Lịch sử, Địa lý khối 4, 5 trường Tiểu học Sài Sơn B chất lượng học tập của học sinh quá thấp, phương pháp sư phạm yếu, không làm tốt vai trò quản lý học sinh trong giờ học là có cơ sở.

Trách nhiệm thuộc về bà Nguyễn Thị Tuất, giáo viên giảng dạy môn Lịch sử, Địa lý khối 4, 5, trong đó có trách nhiệm của Hiệu trưởng trường Tiểu học Sài Sơn B trong việc thực hiện kế hoạc giáo dục nhà trường”.

Đồng thời, tại thông báo của Ủy ban nhân dân cũng giao Trưởng phòng Giáo dục huyện tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm với cô Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sài Sơn B. Giao Hiệu trưởng kiểm điểm rút kinh nghiệm với cô Nguyễn Thị Tuất, giáo viên trường Tiểu học Sài Sơn B.

Có kế hoạch phân công giáo viên giảng dạy môn Lịch sử, Địa lý và phối hợp với Ban đại diện phụ huynh học sinh lớp 4B và khối lớp 5 để tuyên truyền và thông báo tới cha mẹ học sinh về chủ trương, kế hoạch và hoạt động giáo dục của nhà trường về tình hình học tập rèn luyện của học sinh, ổn định tình hình học tập của học sinh.

Qua đó, kết luận này cũng nêu rõ, đơn thư phản ánh của phụ huynh học sinh liên quan đến sự việc của cô Tuất đã được Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, giải quyết đảm bảo tính khách quan, kịp thời, đúng quy định.

Trung Dũng

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật