Chương trình bồi dưỡng môn Khoa học tự nhiên, thầy cô có thể phải đóng tiền

30/07/2021 06:11
LÊ MINH
10
GDVN- Việc bồi dưỡng chuyên môn về môn Khoa học tự nhiên có lẽ đã là yêu cầu bắt buộc đối với những thầy cô giáo ở cấp Trung học cơ sở sẽ đảm nhận môn học này.

Thời gian gần đây, trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có một số bài viết phản ánh về việc một số trường Đại học Sư phạm mở lớp bồi dưỡng giáo viên dạy các tích hợp ở cấp Trung học cơ sở trong những năm tới đây với giá 3-5,4 triệu đồng và đã nhận được sự quan tâm của nhiều thầy cô giáo trên cả nước.

Nhiều thầy cô giáo lo lắng về chuyện bồi dưỡng chứng chỉ 2 môn tích hợp và có ý kiến cho rằng giáo viên nên đợi Bộ có hướng dẫn cụ thể rồi hãy quyết định việc học tập của mình…

Tuy nhiên, ngày ngày 21 tháng 07 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định 2454/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên và có những hướng dẫn khá cụ thể về việc bồi dưỡng cho giáo viên dạy môn học này.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nguồn: etep.moet.gov.vn.

Vì thế, trong thời gian tới đây thì việc bồi dưỡng chuyên môn về môn Khoa học tự nhiên có lẽ đã là yêu cầu bắt buộc đối với những thầy cô giáo ở cấp Trung học cơ sở sẽ đảm nhận môn học này khi giảng dạy chương trình mới.

Theo hướng dẫn của Quyết định 2454/QĐ-BGDĐT ngày 21/7/2021 thì việc bồi dưỡng môn Khoa học tự nhiên ở cấp Trung học cơ sở sẽ có 2 đối tượng là A và B.

Đối tượng A: đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng đơn ngành sư phạm hoặc cử nhân Vật lý, sư phạm Hóa học, sư phạm Sinh học hoặc các ngành sư phạm hoặc cử nhân song môn trong có 1 môn là Vật lý hoặc Hóa học hoặc Sinh học (Toán học - Vật lý, Vật lý – Kỹ thuật công nghiệp, Toán học - Hóa học, Sinh học – Thể dục thể thao...).

Đối tượng A bồi dưỡng tối thiểu là 36 tín chỉ.

Đối tượng B: đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng các ngành sư phạm hoặc cử nhân: Vật lý - Hóa học, Hóa học - Sinh học, Sinh học - Hóa học. Đối tượng B bồi dưỡng tối thiểu là 20 tín chỉ.

Quyết định 2454/QĐ-BGDĐT cũng đã hướng dẫn hình thức học tập và thực hiện chương trình khá cụ thể. Đó là, học viên tham gia học trực tiếp trên lớp với giảng viên và tham gia học trực tuyến theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.

Bộ nên đứng ra chủ trì tập huấn 2 môn tích hợp, đừng để giáo viên mất tiền thêm
Bộ nên đứng ra chủ trì tập huấn 2 môn tích hợp, đừng để giáo viên mất tiền thêm

Trong các giờ giảng trực tiếp, học viên sẽ được nghe giảng, giải bài tập, làm tiểu luận, seminar, giải đáp các vấn đề thắc mắc trong quá trình tự học;

Trong giờ học trực tuyến, học viên sẽ được tìm hiểu tài liệu, trao đổi, thảo luận và xem các bài giảng có sử dụng thí nghiệm biểu diễn.

Học viên được xét hoàn thành học phần bồi dưỡng khi đảm bảo đủ các điều kiện sau: Tham gia ít nhất 80% thời gian học trực tiếp; Hoàn thành các quy định học tập trực tuyến; Hoàn thành các bài tập điều kiện theo yêu cầu của giảng viên.

Tiết học lý thuyết, bài tập, thực hành trong chương trình khung và mô tả chương trình đã được quy đổi ra giờ chuẩn.

Chương trình bồi dưỡng cho giáo viên dạy học môn Khoa học tự nhiên ở trường Trung học cơ sở yêu cầu người học phải tích lũy đủ 20 tín chỉ theo các học phần quy định trong chương trình đối với giáo viên thuộc đối tượng B; tích lũy đủ 36 tín chỉ theo các học phần quy định trong chương trình đối với giáo viên thuộc đối tượng A.

Tùy theo điều kiện cụ thể của nơi tổ chức lớp học, học viên sẽ tham gia học tập trực tuyến. Thời lượng học tập trực tuyến của mỗi học phần không quá 50% tổng số tiết của học phần đó. Việc tổ chức học tập trực tuyến sẽ do cơ sở đào tạo quy định…

Về kinh phí bồi dưỡng cho giáo viên sẽ lấy từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên của ngành, địa phương; từ nguồn kinh phí của các đơn vị cử người đi bồi dưỡng và do người học tự đóng góp.

Giáo viên lo thiếu chứng chỉ bồi dưỡng môn tích hợp, có bị tinh giản biên chế?
Giáo viên lo thiếu chứng chỉ bồi dưỡng môn tích hợp, có bị tinh giản biên chế?

Theo hướng dẫn của Quyết định 2454/QĐ-BGDĐT thì giáo viên sẽ được bồi dưỡng trong thời gian 3 tháng theo hình thức tích lũy tín chỉ, học tập trung liên tục hoặc vừa làm vừa học.

Học viên phải tham gia tối thiểu 80% thời gian học tập trực tiếp của chương trình bồi dưỡng quy định cho mỗi học phần thì được tham gia kiểm tra kết thúc học phần đó.

Ngoài ra, với các học phần có kết hợp đào tạo trực tuyến thì học viên phải đáp ứng được các yêu cầu về đào tạo trực tuyến của cơ sở đào tạo.

Kết thúc mỗi học phần của chương trình bồi dưỡng, học viên phải thực hiện một bài kiểm tra viết trong thời gian tối thiểu 60 phút. Bài kiểm tra được chấm theo thang điểm 10.

Riêng đối với các học phần Nhập môn Khoa học tự nhiên; Dạy học môn Khoa học tự nhiên thì học viên sẽ phải viết bài tiểu luận theo yêu cầu của giảng viên. Bài tiểu luận được đánh giá theo thang điểm 10. Học viên nào không đạt 5 điểm trở lên thì phải kiểm tra lại hoặc làm lại bài tiểu luận theo yêu cầu của từng học phần

Học viên sẽ học tại các trường Đại học Sư phạm, Các trường Đại học có khoa sư phạm, hoặc các Trường Cao đẳng sư phạm có đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho dạy - học.

Một vấn đề được khá nhiều thầy cô quan tâm là đi học bồi dưỡng chương trình môn Khoa học tự nhiên có mất tiền hay không, mục 7.6. Kinh phí bồi dưỡng, Chương trình bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy môn Khoa học tự nhiên ban hành kèm theo Quyết định 2454/QĐ-BGDĐT ngày 21/7/2021 quy định:

- Từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên của ngành, địa phương.

- Từ nguồn kinh phí của các đơn vị cử người đi bồi dưỡng.

- Do người học tự đóng góp.

Như vậy, trong thời gian tới đây thì giáo viên dạy môn Khoa học tự nhiên của chương trình mới ở cấp Trung học cơ sở sẽ phải đi học lớp bồi dưỡng chứng chỉ này để đảm bảo yêu cầu giảng dạy được cả môn tích hợp trong tương lai và có thể thầy cô sẽ phải đóng góp kinh phí.

Tài liệu tham khảo:

http://thcstanhuong.pgdchauthanhtg.edu.vn/tin-tuc-su-kien/tap-huan-ct.gdpt-moi-chuong-trinh-etep-/quyet-dinh-so-2454-qd-bgddt-ban-hanh-chuong-trinh-boi-duong-.html

LÊ MINH

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật