Cần đào tạo khoảng 7.300 giảng viên có trình độ tiến sĩ trong 10 năm tới

24/04/2021 06:01
Phạm Minh
0
GDVN- Cơ sở giáo dục đại học cử giảng viên đi đào tạo được quyền tự chủ, đồng thời chịu trách nhiệm giải trình trong công tác tuyển chọn ứng viên đáp ứng quy định.

Ngày 22/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tọa đàm về một số nội dung triển khai Quyết định số 89/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019- 2030 (Đề án 89).

Đây là một chính sách vô cùng quan trọng, tạo cơ hội học tập nâng cao trình độ, năng lực của giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục đại học

Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch, nghiên cứu, rà soát và xây dựng các quy định cần thiết để triển khai đề án.

Tọa đàm triển khai Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh:

moet.gov.vn)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tọa đàm này với mục tiêu thông tin về những công việc cần chuẩn bị để triển khai đề án; xin ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ theo Quyết định 89, trong đó tập trung vào việc triển khai nhiệm vụ đào tạo trong năm 2021, xác định nhu cầu đào tạo giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học theo Đề án 89 và lập kế hoạch đào tạo cho năm 2022.

Đề án 89 hướng tới các mục tiêu: Đào tạo trình độ tiến sĩ cho 10% giảng viên đại học; đào tạo để trên 80% giảng viên thuộc khối văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao có trình độ thạc sĩ trở lên; bồi dưỡng kỹ năng quản trị đại học cho cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học và bồi dưỡng một số kỹ năng, như: phát triển chương trình đào tạo, ngoại ngữ, tin học, phương pháp giảng dạy,… cho 100% giảng viên; thu hút 1.500 nhà khoa học, những người có trình độ tiến sĩ về làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

Theo Vụ Giáo dục Đại học, hiện nay, cả nước đang có trên 73.000 giảng viên đại học, trong đó, số giảng viên đạt trình độ tiến sĩ là 28.8%. Để hoàn thành mục tiêu đề án, trong 10 năm tới cần đào tạo được khoảng 7.300 giảng viên có trình độ tiến sĩ và trên 300 giảng viên thuộc khối văn hóa, nghệ thuật và thể dục, thể thao có trình độ thạc sĩ.

Trong công tác này, các cơ sở giáo dục đại học đóng vai trò chính yếu trong cả quy trình tuyển chọn, gửi giảng viên đi đào tạo, quản lý kinh phí, theo dõi quá trình đào tạo giảng viên cho tới việc sử dụng giảng viên sau đào tạo và bồi hoãn kinh phí đào tạo (nếu có).

Cụ thể, tại dự thảo Thông tư Hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ theo Quyết định số 89/QĐ-TTg, quy định, cơ sở cử giảng viên đi đào tạo được quyền tự chủ, đồng thời chịu trách nhiệm giải trình trong công tác tuyển chọn ứng viên đáp ứng quy định; được cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước để đào tạo theo đề án.

Dự thảo nhấn mạnh trách nhiệm của cơ sở cử đi đào tạo. Bao gồm, xây dựng kế hoạch đào tạo nhân lực của cơ sở trong phạm vi đề án; bồi dưỡng tạo nguồn giảng viên có nguyện vọng tham gia Đề án 89; bảo đảm đủ năng lực tự chủ về tổ chức chọn công khai, minh bạch và công bằng; quản lý và cấp phát học bổng của Đề án 89 tới người được cử đi đào tạo theo hướng dẫn; báo cáo tình hình triển khai tới Bộ GDĐT trước 31/12 hằng năm; Thu hồi học bổng của đề án khi người được cử đi đào tạo vi phạm quy định;…

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu nhất trí sẽ hỗ trợ, đồng hành cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo để có thể triển khai Đề án 89 ngay trong năm 2021. Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn đến các cơ sở giáo dục đại học để sớm triển khai thực hiện. Tuy nhiên, các trường cần có báo cáo với bộ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, trên cơ sở đó xây dựng phương án tốt nhất để triển khai, thực hiện đề án này.

Phạm Minh

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật