Bộ Giáo dục yêu cầu bảo đảm điều kiện để các trường tiểu học dạy 2 buổi/ngày

29/08/2019 06:35
Thùy Linh
1
(GDVN) - Các địa phương cần đặc biệt quan tâm điều kiện dạy học lớp 1 - lớp đầu tiên áp dụng Chương trình Giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các địa phương trong năm học mới là rà soát, đánh giá lại điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có, bảo đảm các điều kiện cần thiết để các trường tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, trong đó đặc biệt quan tâm điều kiện dạy học lớp 1 - lớp đầu tiên áp dụng Chương trình Giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021.

Bộ Giáo dục yêu cầu bảo đảm điều kiện để các trường tiểu học dạy 2 buổi/ngày (Ảnh minh họa: Giáo dục thời đại)

Sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện quy trình chọn sách giáo khoa để thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới; triển khai có chất lượng việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tích cực, chủ động tham mưu chính quyền địa phương quan tâm đầu tư để đảm bảo tỉ lệ 1 phòng học/ lớp, cơ sở vật chất, sĩ số học sinh/ lớp theo quy định Điều lệ trường tiểu học; có đủ thiết bị dạy học đúng theo quy định; đảm bảo tỉ lệ 1,5 giáo viên/ lớp. 

Thùy Linh

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật