Bộ Giáo dục nên dứt điểm với sách của thầy Đại, không nên dây dưa nữa

06/01/2020 06:08
THANH AN
71
(GDVN) - Bộ đã có 3 lần thay đổi chương trình, sách giáo khoa nhưng sách Công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại vẫn đứng riêng một góc trời, vẫn dạy thực nghiệm...

Tài năng, uy tín và những đóng góp của giáo sư Hồ Ngọc Đại cho ngành giáo dục nước nhà trong thời gian qua là điều mà không ai có thể phủ nhận được.

Bởi, sách Công nghệ giáo dục của ông đã góp phần đào tạo cho hơn 40 thế hệ học trò với hàng triệu học sinh đã học có nhiều người đã thành danh.

Chính vì thế, chúng tôi không bàn về uy tín của thầy Đại, không bàn về nội dung sách Công nghệ giáo dục mà trong bài viết này, chúng tôi chỉ muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo cần giải quyết dứt điểm một lần về việc nên hay không nên sử dụng sách này bởi thời gian qua sự việc này đã bàn tới, bàn lui quá nhiều lần.

Cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Bộ và giáo sư Hồ Ngọc Đại đã không tìm được tiếng nói chung (Ảnh: Báo Vietnamnet)

Dù còn nhiều ý kiến băn khoăn về Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận một điều là để hoàn thiện được công việc này thì lãnh đạo Bộ, các chuyên gia ngành Giáo dục đã phải làm việc cật lực trong nhiều năm trời.

Một khi Chương trình tổng thể, Chương trình môn học đã được thông qua thì đó đã là pháp lệnh. Bộ Giáo dục đã thực hiện đúng theo chủ trương của Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết 88 của Quốc hội đề ra.

Xét về lý thì Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đã thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Các bước đi, lộ trình thực hiện đều được Quốc hội thông qua và đến giờ phút này thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cơ bản hoàn thành những vấn đề lớn nhất cho lần thay đổi chương trình và sách giáo khoa mới.

Bởi, trong Nghị quyết 88 của Quốc hội đã chủ trương lần thay đổi chương trình lần này là “một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa” và hiện tại đã có 5 bộ sách được Bộ trưởng phê duyệt và được công bố.

Sách của Giáo sư Hồ Ngọc Đại không thể một mình một kiểu được

Điều đáng bàn là sách Công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại không được Bộ phê duyệt vì nội dung sách không bám vào Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 nên đã bị Hội đồng thẩm định sách giáo khoa loại.

Những tranh luận nổ ra, có nhiều người lên tiếng và đứng về phía giáo sư Hồ Ngọc Đại nhưng cũng có nhiều người đã đồng thuận cách lý giải của lãnh đạo Bộ Giáo dục và các thành viên trong Hội đồng thẩm định sách giáo khoa vừa qua.

Bộ và Hội đồng thẩm định sách giáo khoa đang làm đúng chức năng của mình

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có cuộc đối thoại với giáo sư Hồ Ngọc Đại cùng các cộng sự của ông nhưng cuộc đối thoại này đã không đi đến thống nhất về quan điểm, không tìm ra tiếng nói chung.

Chúng tôi cho rằng lãnh đạo Bộ và các các thành viên trong Hội đồng thẩm định sách giáo khoa đã làm đúng chức năng của mình khi đề nghị tác giả chỉnh sửa nội dung sách Công nghệ giáo dục cho phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 để thẩm định lại.

Tuy nhiên, giáo sư Hồ Ngọc Đại cùng các cộng sự của mình đã khẳng định là không sửa lại sách và cuộc đối thoại đã đi vào ngõ cụt khi không đi đến thống nhất về quan điểm của nhau- đây cũng là một điều đáng tiếc.

Chúng ta biết rằng, hơn 40 năm qua, ngành giáo dục đã có 3 lần thay đổi chương trình vào các năm 1979, 2000 và 2018 nhưng sách Công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại vẫn vậy. Vẫn là sách dạy thực nghiệm và không bám vào “dòng chảy chung” của chương trình giáo dục của Bộ.

Cho dù giáo sư Hồ Ngọc Đại và những cộng sự của mình đã khẳng định sách Công nghệ giáo dục có nhiều ưu điểm như giúp học sinh không nói ngọng, không tái mù và đang dạy với số lượng học sinh tương đối lớn trên hàng chục tỉnh thành của cả nước.

Cho con trẻ học sách của Giáo sư Hồ Ngọc Đại, tương lai của chúng ta sẽ ra sao?

Nhưng, có lẽ đã đến lúc không thể để sách Công nghệ giáo dục lớp 1 đứng riêng chương trình giáo dục chung được.

Nếu không phải bây giờ thì bao giờ, số phận sách Công nghệ giáo dục mới chính danh là sách giáo khoa?

Dừng hay tiếp tục số phận sách Công nghệ giáo dục lớp 1 là điều mà Bộ nên dứt khoát. Nếu sách của thầy Đại hay tại sao lại không tiếp tục phát triển lên các lớp trên mà chỉ có mình sách lớp 1 và hơn 40 năm qua vẫn mang thân phận là sách “thí điểm” mà thôi?

Hơn 40 năm, Bộ đã có 3 lần thay đổi chương trình, sách giáo khoa nhưng sách Công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại vẫn đứng riêng một góc trời, vẫn dạy thực nghiệm, vẫn được Bộ cho phép triển khai và còn mở rộng ra nhiều tỉnh, sách vẫn do Nhà xuất bản Giáo dục in ấn, phát hành…!

Vì thế, cũng đã đến lúc Bộ Giáo dục và Đào tạo cần dứt khoát để đưa sách giáo khoa này trở lại quỹ đạo chung.

Nếu cứ chần chừ hoặc không dứt khoát thì lại thêm một vòng đời chương trình, sách giáo nữa kéo dài hàng chục năm sau. Lúc ấy, chẳng lẽ Bộ lại tiếp tục tranh luận, đối thoại về sách Công nghệ giáo dục nữa hay sao?

THANH AN

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật