Bộ đang lấy ý kiến dự thảo luật, thầy cô muốn bỏ sáng kiến kinh nghiệm mau góp ý

18/05/2021 09:16
NHẬT KHOA
17
GDVN- Tại Dự thảo lần mới nhất này có nhiều thay đổi, nhiều điểm mới so với Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành và ở những lần dự thảo trước.

Ngày 18/03/2021, Bộ Nội vụ công bố Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) trên website của Bộ Nội vụ để người dân tìm hiểu và góp ý.

Tại Dự thảo lần mới nhất này có nhiều thay đổi, nhiều điểm mới so với Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành và ở những lần dự thảo trước.

Xin được thông qua những quy định mới về Dự thảo Luật trên, những vấn đề liên quan đến xét danh hiệu thi đua và khen thưởng liên quan giáo viên.

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

Tại Điều 19, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Có thành tích tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn trong số những cá nhân có hai lần liên tục được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh”[...]

(Ảnh minh hoạ trên http://moit.gov.vn)

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh”

Tại Điều 20, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

"1. Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”[...]

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

Tại Điều 21, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

"1. Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”.

2. Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học đã nghiệm thu được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.”

Ở Dự thảo lần này về tiêu chuẩn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở vẫn giữ lại tiêu chuẩn có sáng kiến (gọi chung là sáng kiến kinh nghiệm).

Tuy nhiên, đã bỏ chỉ tiêu chỉ đạt 15% trong tổng số người đạt lao động tiên tiến và được trên 70% hội đồng thi đua cơ sở đồng ý.

Danh hiệu “Lao động tiên tiến”

Tại Điều 22, danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được quy định như sau:

"1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được xét tặng cho cán bộ, công chức, viên chức đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

b) Có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua. […]”

Danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”

Tại Điều 62, danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” được quy định:

"1. Đối tượng được xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” gồm nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

2. Danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” được xét tặng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đã được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” từ 06 năm trở lên và đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, thương yêu học trò, có tài năng sư phạm xuất sắc, có công lớn trong sự nghiệp giáo dục, có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội, được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng;

c) Có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 20 năm trở lên; đối với cán bộ quản lý giáo dục thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 25 năm trở lên trong đó có 15 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.

3. Danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” được xét tặng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, thương yêu học trò, có tài năng sư phạm, có công trong sự nghiệp giáo dục, được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng;

c) Có thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy từ 15 năm trở lên; đối với cán bộ quản lý giáo dục thì phải có thời gian công tác trong ngành từ 20 năm trở lên trong đó có 10 năm trở lên trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.

4. Danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” được xét và công bố 03 năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. 5. Chính phủ quy định chi tiết việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”.”

Dự thảo lần này đã bổ sung tiêu chuẩn về thời gian khi xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”,… cá nhân phải có thời gian được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”… thời gian từ 06 năm trở lên (Điều 62) để cá nhân có thời gian tiếp tục phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...

Tiêu chuẩn được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”

Dự thảo mới không bỏ sáng kiến kinh nghiệm với bằng khen, chiến sĩ thi đua
Dự thảo mới không bỏ sáng kiến kinh nghiệm với bằng khen, chiến sĩ thi đua

Tại Điều 72, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” nêu rõ:

"1. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được tặng hoặc truy tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét trong phong trào thi đua;

b) Đã được tặng “Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh” và 5 năm tiếp theo trở lên liên tục được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong thời gian đó có 03 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

c) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong cấp bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc được giải thưởng ở khu vực”.

Ở dự thảo lần này, tiêu chuẩn về tiêu chuẩn tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ đã giảm về tiêu chuẩn từ 5 năm tiếp theo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 5 sáng kiến kinh nghiệm thành 5 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ và có 3 lần được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh

Tại Điều 73, bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh được quy định như sau:

"1. Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do bộ, ban, ngành, tỉnh phát động;

b) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng ở một trong các lĩnh vực thuộc bộ, ban, ngành, tỉnh;

c) Có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; …

So với quy định hiện hành là đạt chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh là 2 lần liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 2 sáng kiến kinh nghiệm.

Trên đây là một số nội dung và một số điểm mới của Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng mới nhất dự kiến được lấy ý kiến và thông qua ở các phiên họp Quốc hội trong thời gian tới.

Các thầy cô đồng nghiệp quan tâm, xin cùng xem và góp ý về dự thảo trên tại địa chỉ:

https://www.moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2021/04/DuthaoLuatTDKT(sua%20doi)ngay31.3.2021_Ok.pdf

NHẬT KHOA

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật