Bộ cần chỉ đạo dứt khoát dừng xếp hạng giáo viên theo chùm thông tư mới

03/12/2021 06:23
Sơn Quang Huyến
2
GDVN- Các địa phương nên chờ có thông tư sửa đổi mới thực hiện xếp hạng viên chức một thể, tránh gây thủ tục phiền hà cho giáo viên.

Các địa phương trên cả nước đã và đang triển khai thực hiện chùm thông tư 01, 02, 03, 04 dù chùm thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 3 năm 2021.

Có nơi đã làm xong việc xếp hạng tại trường, có nơi mới triển khai cho giáo viên thu thập minh chứng; có nơi đã chuyển về phòng Nội vụ, chờ thẩm định, phê duyệt.

Ví dụ như thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cũng chỉ đang triển khai bổ nhiệm, xếp lương giáo viên theo chùm thông tư 01, 02, 03, 04 ở cấp độ trường học. [1]

Chùm thông tư 01, 02, 03, 04 này là văn bản quy phạm pháp luật nhận được ý kiến trái chiều nhất của dư luận giáo giới cả nước với các quy định bất hợp lý, không bám sát thực tế cuộc sống, nên khó có khả năng nâng cao chất lượng giáo dục.

Chính vì vậy, phần lớn các địa phương đang “nghe ngóng” hướng dẫn chi tiết của Bộ để thực hiện, tránh khiếu nại về sau; nên dù có hiệu lực đã lâu, nhưng chưa có địa phương nào thực hiện xếp hạng, trả lương theo chùm thông tư 01, 02, 03, 04.

Ảnh minh hoạ: Nhandan.vn

Bộ chuẩn bị sửa đổi thông tư, các địa phương nên dừng xếp hạng

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 18/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Trong đó quy định mỗi chuyên ngành có 1 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành.

Theo đó, kể từ ngày 10/12/2021 - Nghị định số 89/2021/NĐ-CP có hiệu lực, khi thực hiện bổ nhiệm, xếp lương đối với giáo viên mầm non và phổ thông, chỉ yêu cầu mỗi giáo viên có 1 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Sửa chùm Thông tư xếp hạng, hy vọng xóa bất công, giáo viên sống được bằng lương
Sửa chùm Thông tư xếp hạng, hy vọng xóa bất công, giáo viên sống được bằng lương

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, hiện nay, Bộ đang tiến hành sửa đổi, bổ sung các quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tại các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, phổ thông công lập. [2]

Như vậy, trong thời gian ngắn tới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải sửa đổi, bổ sung các quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tại các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, phổ thông công lập khi Nghị định số 89/2021/NĐ-CP có hiệu lực.

Công văn Số 5392//BGDDT- NGCBQLGD đã nói rõ “Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Cân nhắc việc tổ chức mới các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 1 và khoản 3 Điều 2 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố điều chỉnh phương án triển khai bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập cho phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ viên chức ngành Giáo dục”.

Như vậy, nếu các địa phương thực hiện xong việc xếp hạng, trả lương theo chùm thông tư 01, 02, 03, 04 chưa ráo mực, lại thực hiện việc xếp hạng, trả lương theo chùm thông tư 01, 02, 03, 04 sửa đổi.

Thay vì khuyến nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo “Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố điều chỉnh phương án triển khai bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập cho phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ viên chức ngành Giáo dục” một cách chung chung, mơ hồ, người viết cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần thể hiện quan điểm rõ ràng, chỉ đạo dứt khoát, đó là chờ có thông tư sửa đổi mới thực hiện xếp hạng viên chức một thể, tránh gây thủ tục phiền hà cho giáo viên và cơ sở.

Để làm được điều này, người viết tha thiết đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có chỉ đạo thống nhất trên cả nước; đó cũng là thể hiện sự cầu thị, biết lắng nghe từ thực tế, làm gương cho các cơ sở địa phương, góp phần động viên giáo viên mùa dịch bệnh, nâng cao chất lượng giáo dục.

Tài liệu tham khảo:

[1] http://vungtau.bariavungtau.edu.vn/van-ban-giao-duc/van-ban-phong-giao-duc/ke-hoach-trien-khai-huong-dan-thuc-hien-chuyen-doi-ma-so-tie.html

[2]https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bo-dang-sua-chum-thong-tu-xep-hang-khuyen-cao-cac-so-can-nhac-mo-lop-chung-chi-post222814.gd

Sơn Quang Huyến

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật