Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Nga, Nhật, Pháp, Trung Quốc

30/07/2021 14:20
Linh Anh
0
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Thông tư số 19/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc.

Đây đều là ngoại ngữ 1, tức là môn học bắt buộc và được thực hiện theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Các môn học này được tổ chức giảng dạy từ lớp 3 đến lớp 12. Mỗi môn có thời lượng 1.155 tiết. Trong đó, cấp tiểu học có 420 tiết (4 tiết/tuần); cấp trung học cơ sở có 420 tiết (3 tiết/tuần); cấp trung học phổ thông có 315 tiết (3 tiết/tuần).

Ảnh minh họa cắt từ tư liệu

Việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông các môn tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc cũng là cơ sở để triển khai biên soạn, lựa chọn bộ sách giáo khoa tương ứng và các tài liệu tham khảo đi kèm.

Theo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, học sinh phổ thông bắt buộc phải học một ngoại ngữ (gọi là ngoại ngữ 1) và được tự chọn thêm ít nhất một ngoại ngữ khác (gọi là ngoại ngữ 2) theo nguyện vọng của mình và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục. Ngoại ngữ 1 là môn học bắt buộc từ lớp 3 đến lớp 12.

Cơ sở giáo dục có thể tổ chức học ngoại ngữ 1 bắt đầu từ lớp 1, nếu học sinh có nhu cầu và cơ sở giáo dục có khả năng đáp ứng. Ngoại ngữ 2 là môn học tự chọn, có thể tổ chức dạy học bắt đầu từ lớp 6 và kết thúc ở bất kỳ lớp nào, tùy theo nhu cầu của học sinh và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục.

Linh Anh

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

Đổi mới giáo dục Đại học

THI QUỐC GIA

CẤM DẠY THÊM

LẠM THU

chủ đề nổi bật