Chỉ tiêu dự kiến các ngành đào tạo giáo viên của một số cơ sở đào tạo năm 2023

27/05/2023 06:43
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông báo tới các cơ sở về số lượng chỉ tiêu dự kiến các ngành đào tạo giáo viên năm 2023.

Theo đó, căn cứ Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 10/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 04 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

Chỉ tiêu dự kiến các ngành đào tạo giáo viên của một số cơ sở đào tạo năm 2023 ảnh 1

Ảnh minh họa: TTXVN

Căn cứ nhu cầu đào tạo giáo viên của các địa phương, năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo và các quy định hiện hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo số lượng chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học và trình độ cao đẳng hình thức chính quy năm 2023 của cơ sở đào tạo.

Theo thông báo, đến nay đã có 5 trường cao đẳng sư phạm và 1 trường đại học được giao chỉ tiêu các ngành đào tạo giáo viên. Cụ thể gồm các cơ sở giáo dục sau: Trường Đại học Đà Lạt, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự - Bắc Giang.

Trường Đại học Đà Lạt được giao tổng 318 chỉ tiêu, trong đó, đào tạo 150 chỉ tiêu trình độ giáo dục Tiểu học. Các ngành sư phạm còn lại mỗi lớp đều 20 chỉ tiêu, trừ Sư phạm Tin học 28 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu dự kiến các ngành đào tạo giáo viên của một số cơ sở đào tạo năm 2023 ảnh 2

5 trường cao đẳng sư phạm khác được giao chỉ tiêu dao động từ 40 đến 150 chỉ tiêu. Trong đó, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên và Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên là 2 cơ sở được giao chỉ tiêu nhiều nhất - 150 chỉ tiêu. Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn được giao chỉ tiêu ít nhất - 40 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu dự kiến các ngành đào tạo giáo viên của một số cơ sở đào tạo năm 2023 ảnh 3

Theo ghi nhận, năm nay cũng có 16 cơ sở đào tạo dừng tuyển sinh ngành sư phạm năm 2023.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt lưu ý: Yêu cầu các cơ sở đào tạo trực thuộc các địa phương, bộ ngành chỉ tổ chức tuyển sinh đào tạo sau khi uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc bộ ngành giao nhiệm vụ, có kế hoạch cấp kinh phí theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Doãn Nhàn

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

chủ đề nổi bật