Bắc Kạn: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra vào ngày 09-10/7

18/05/2023 09:17
Mộc Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT không chuyên tại Bắc Kạn sẽ diễn ra trong 2 ngày (09/7-10/7/2023); với 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông (gọi chung là trường trung học phổ thông), trường trung học phổ thông, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bắc Kạn, Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Kạn năm học 2023-2024.

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông không chuyên sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 09/7/2023 đến ngày 10/7/2023. Thí sinh tham gia tuyển sinh sẽ thi 3 môn gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông không chuyên: Thực hiện theo Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm học 2023-2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn.

Đối với tuyển sinh vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Kạn, kỳ thi sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 09/7/2023 đến ngày 11/7/2023.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông không chuyên tại Bắc Kạn năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày (09/7-10/7/2023). Ảnh minh họa: backan.gov.vn.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông không chuyên tại Bắc Kạn năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày (09/7-10/7/2023). Ảnh minh họa: backan.gov.vn.

Năm học 2023-2024, Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Kạn tuyển sinh 6 lớp, không quá 180 học sinh, gồm: 1 lớp chuyên Toán (không quá 30 học sinh); 1 lớp chuyên Ngữ văn (không quá 30 học sinh); 1 lớp chuyên tiếng Anh (không quá 30 học sinh); 1 lớp chuyên Hóa học (không quá 30 học sinh); 1 lớp chuyên Vật lý, Sinh học (không quá 30 học sinh, trong đó 15 chuyên Vật lý và 15 chuyên Sinh học); 1 lớp chuyên Lịch sử, Địa lý (không quá 30 học sinh, trong đó 15 chuyên Lịch sử và 15 chuyên Địa lý).

Thí sinh tham gia tuyển sinh vào 10 Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Kạn sẽ thi 3 môn gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào Trường Phổ thông dân tộc nội trú Bắc Kạn: Tuyển sinh 04 lớp, với 140 học sinh (theo Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 10/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn).

Thời gian nộp hồ sơ: Thí sinh dự tuyển nộp hồ sơ từ ngày 29/5/2023 đến 10/6/2023.

Kế hoạch tuyển sinh cũng lưu ý về chuẩn bị điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ thi: Các trường chuẩn bị địa điểm thi, các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế (trường hợp không đủ phòng thi tại đơn vị thì chủ động liên hệ mượn địa điểm thi tại các trường trên địa bàn).

Môn thi và hình thức thi:

Môn thi: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh (các môn điều kiện). Riêng học sinh dự tuyển vào Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Kạn thi thêm bài thi môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký.

Hình thức thi: Thi tự luận, riêng môn Tiếng Anh kết hợp giữa trắc nghiệm khách quan và tự luận để đánh giá kỹ năng đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ.

Điểm bài thi và cách tính hệ số điểm bài thi:

Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm 10 và lấy đến 2 chữ số thập phân.

Hệ số điểm bài thi vào các trường trung học phổ thông và Phổ thông dân tộc nội trú Bắc Kạn: Điểm môn Toán, Ngữ văn tính hệ số 2; điểm môn Tiếng Anh tính hệ số 1.

Hệ số điểm bài thi vào Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Kạn: Điểm các bài thi điều kiện tính hệ số 1, điểm bài thi môn chuyên tính hệ số 2.

Theo Kế hoạch, về chủ trương chung, địa bàn tuyển sinh vào lớp 10 đối với các trường trung học phổ thông năm học 2023-2024: Học sinh thuộc địa bàn nào cơ bản tham gia tuyển sinh vào trường trung học phổ thông thuộc địa bàn đó. Tuy nhiên, để đảm bảo cân đối điều kiện cơ sở vật chất và giáo viên cũng như tỉ lệ tuyển sinh giữa các vùng trên địa bàn tỉnh, có các quy định cụ thể.

Lưu ý: Sau khi xét trúng tuyển đợt 1, thí sinh không trúng tuyển được phép chuyển hồ sơ đăng ký dự tuyển bổ sung vào các trường trung học phổ thông khác nếu còn chỉ tiêu (do tuyển thiếu chỉ tiêu hay do học sinh trúng tuyển không đến nhập học; ưu tiên xét tuyển những thí sinh đã nộp hồ sơ đợt 1). Việc chuyển hồ sơ dự xét tuyển bổ sung phải thực hiện trước ngày 05/9/2023.

Về việc tuyển bổ sung đầu năm học: Trong trường hợp thí sinh đã trúng tuyển nhưng không theo học, để đảm bảo chỉ tiêu được giao, tiến hành xét tuyển sinh bổ sung vào lớp 10.

Hội đồng tuyển sinh tiến hành xét tuyển sinh bổ sung; lập biên bản và danh sách thí sinh trúng tuyển, trình Hội đồng xét duyệt tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức xét duyệt (xét duyệt tại Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 08/9/2023).

Mộc Hương

Tin hiệp hội

Giáo dục phổ thông mới

chủ đề nổi bật